ประโยชน์อนันต์!! ของฟักข้าว..ที่โรงเรียนบ้านดอนไชย สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนไชย อ.ภูซาง จ.พะเยา สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 กิจกรรมน้ำฟักข้าวเป็นการพัฒนาสุขภาพ (Health)  เสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  มีทักษะทางอาชีพและอยู่อย่างพอเพียง โดยการนำฟักข้าวที่ปลูกกันในท้องถิ่น มาทำเป็นน้ำฟักข้าวเพื่อรับประทาน มีการแนะนำให้นักเรียนได้รับทราบถึงประโยชน์ของฟักข้าว ฟักข้าวเป็นไม้เลื้อยตามต้นไม้หรือตามรั้วบ้าน โดยมีชื่อเรียกกันต่างไป เช่น ขี้กาเครือ ผักข้าว มะข้า ประโยชน์ของฟักข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ชะลอวัย มีเบต้าแคโรทีนสูง บำรุงสายตา ป้องกันโรคหัวใจ ยับยั้งและต่อต้านเซลล์มะเร็ง หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนักเรียนมีความสุขในการได้รับประทานและทราบถึงประโยชน์ของน้ำฟักข้าว สามารถนำไปทำให้ผู้ปกครองรับประทานได้  คณะครูโรงเรียนบ้านดอนไชย ผู้ฝึกสอนกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่
1.นางสายทอง จันทาพูน
2.นางสุภา อยู่ดีกินดี
3.นางสาคร วงค์อารีย์
(ภาพ-นางสายทอง จันทาพูน/ข่าว- นางดารารัตน์ เกิดผล นักประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2

รร.บ้านดอนไชย_1493 รร.บ้านดอนไชย_1018 รร.บ้านดอนไชย_4731