วิถีชีวิต…ไทยพวน นักเรียน รร.บ้านทุ่งโฮ้งฯ แพร่ เขต 1 : มหัศจรรย์หม้อห้อม

จากการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่คุณครูทิวาพร วุฒิเมธารักษ์ ครู รร.บ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) ได้สอนนักเรียน รร.บ้านทุ่งโฮ้ง จนเกิดความชำนาญ และได้เข้าร่วมกิจกรรม “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ : มหัศจรรย์หม้อห้อม” งานนี้เด็ก ๆ ได้รับความรู้และประสบการณ์การทำงานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา เรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งได้รับกำลังใจอย่างดีจาก นายดิเรก ฉันทา ผอ.รร.บ้านทุ่งโฮ้งฯ

ภาพ : ทิวาพร วุฒิเมธารักษ์ ครู รร.บ้านทุ่งโฮ้ง/ ข่าว : พัทธ์ธีรา ทะนันไชย นักประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 113599816_1050742191684637_3965136249483658306_n 13600185_1050742805017909_7816326936842072706_n 13620050_1050741468351376_2729161947658386811_n 13532756_1050741875018002_8437133505852706716_n 13532896_1050742428351280_9084277024145723205_n 13533012_1050741055018084_8263083400487547468_n 13533151_1050741288351394_1742771496162206451_n 13557747_1050742065017983_4884905445762342052_n