บ้านคุ้ม แพร่เขต 1″ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ลดพลังงาน”

วิทยากรจากพลังงานจังหวัดแพร่ มาอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคุ้ม อ.สอง จ.แพร่ มี นายวัลลภ  เอี่ยมละออง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมชมกิจกรรม

ภาพ : วัลลภ  เอี่ยมละออ  ผอ.รร.บ้านคุ้ม/ข่าว : พัทธ์ธีรา ทะนันไชย  นักประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 1
94492 94486 94490 94491 94481 94482