ลดเวลาเรียน กิจกรรม “ดอกข้าวโพดจากหลอดกาแฟ”

โรงเรียนวัดบ้านแขม สพป.ลำปาง เขต ๑ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ฝึกทักษะด้าน  hand ให้กับนักเรียนชั้น ป.5 ประดิษฐ์ ดอกข้าวโพดจากหลอดกาแฟ  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานให้ประสบผลสำเร็จดอกข้าวโพด_8352 ดอกข้าวโพด_6857ดอกข้าวโพด_5439 ดอกข้าวโพด_4818