เรียนรู้การตัดผม เสริมอาชีพ โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการตัดผม โดยมีวิทยากรจากเทศบาลไร่ขิง คอยชี้แนะ นักเรียนสามารถตัดผมให้เพื่อนได้ และสามารถพัฒนาฝีมือสร้างอาชีพได้ด้วย กิจกรรมนี้สามารถพัฒนาทักษะ ทั้ง  Head Heart Hand ได้เป็นอย่างดี

ภาพ : ครูสุนันทา สาเพิ่มทรัพย์
ข่าว : ครูสาวิตรี เปาวะสันต์
สถานที่ : โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2