ถุงการบูรหอม โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป.นครปฐม เขต 2

วันนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทำถุงการบูรหอม สำหรับใส่ตู้เสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์ พัฒนาทักษะกันอย่างสนุกสนานเลย

ภาพ/ข่าว : สาวิตรี เปาวะสันต์
สถานที่ : โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2