น้ำสมุนไพร2 โรงเรียนบ้านพาดหมอน สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านพาดหมอน อ.สามพราน จ.นครปฐม วันนี้ ต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่แล้ว ซึ่งคุณครูให้เด็กๆกลับไปช่วยกันคิดว่าจะทำน้ำสมุนไพรอะไร มีขั้นตอนการทำอย่างไร และมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร และในวันนี้แต่ละกลุ่มก็ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาลงมือทำด้วยตนเอง ซึ่งกลุ่มที่1 ทำน้ำมะขาม ประโยชน์คือช่วยบำรุงผิวพรรณและเป็นยาระบายอ่อนๆ, กลุ่มที่2 น้ำเก็กฮวย ประโยชน์คือ แก้อาการร้อนใน ขับลม, กลุ่มที่3 น้ำกระเจี๊ยบ ประโยชน์คือ แก้กระหายน้ำ ลดความดันโลหิต, กลุ่มที่4 น้ำอัญชันใบเตย ประโยชน์คือ บำรุงหัวใจ และกลุ่มที่5 น้ำมะนาว ประโยชน์คือ ช่วยย่อย ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มก็สามารถทำน้ำสมุนไพรของกลุ่มตนเองออกมารับประทานได้และอร่อยอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้สอดคล้องกับ HEAD เพราะเด็กๆได้ใช้กระบวนการคิด การวางแผน การเรียนรู้ขั้นตอนการทำน้ำสมุนไพรของกลุ่มตนเองและสามารถทำออกมารับประทานได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ HAND คือเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และเรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ

ภาพ/ข่าว : นายเจน เกิดโพชา ผอ.รร.บ้านพาดหมอน
สถานที่ : โรงเรียนบ้านพาดหมอน  อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2