กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ทักษะอาชีพ” โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 6