“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์”

สพป.พะเยา เขต 2 จัดการประกวดคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจำตำบล “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” จากผลการดำเนินงานที่โรงเรียนนำกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาปรับใช้ในสถานศึกษา เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกัน สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต… โดยมี นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงานและได้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการคัดเลือก ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 8 โรงเรียน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะ จำนวน 2 โรงเรียน รายงานไปยัง สพฐ. โดยจะต้องนำเสนอด้วยการจัดนิทรรศการ ณ จุดประชุมระดับภาคต่อไป

(ภาพ/ข่าว –ดารารัตน์  เกิดผล นักประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2)

DSC_0118 DSC_0080 DSC_0093 DSC_0107 DSC_0114