สพฐ.ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สพฐ.ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 สพฐ.ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสำนักงานเขตฯและโรงเรียนบ้านข่อย อำเภอเมืองสรวง ในสังกัด สพป.รอ.2

สพฐ.ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้