ลำปาง เขต ๑ ส่งเสริมกิจกรรม หมวด Health

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยการส่งเสริมกิจกรรมแม่ไม้มวยไทย ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อเพิ่มทักษะด้าน HealthS__5980188 S__5980187 S__5980186 S__5980185 S__5980182 S__5980183