ลำปาง เขต ๑ประชุมปฏิบัติการลดเวลาเรียน โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา

สพป.ลำปาง เขต ๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาSTEM_4727 STEM_1554 STEM_1533 STEM_1071 STEM_2655 STEM_2649 STEM_2645