การจัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม.31

13438882_1045791492125329_1148197748534663686_n

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: งานเบ็ดเตล็ด (การจัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัว) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยครูผู้จัดกิจกรรมนำช่อดอกดาวเรืองช่อดอกบัวที่ขายที่ตลาดแม่กิมเฮงมาให้นักเรียนดูและบอกว่าทุกวันโกนครูจะไปซื้อเพื่อไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และบูชาพระแต่ละครั้งใช้เงินเกือบร้อยบาท ซึ่งการจัดดอกบัวและพับดอกบัวเป็นการมัดช่อดอกไม้ไม่ยุ่งยากและลงทุนไม่มาก ถ้านักเรียนทำได้และทำการจำหน่ายให้กับครูในโรงเรียนและผู้สนใจ นักเรียนก็จะมีรายได้ระหว่างเรียน จึงให้นักเรียนฝึกมัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัวซึ่งฝึกมา 2 สัปดาห์แล้ว และสามารถทำได้สวยงาม ขั้นต่อไปนักเรียนที่เรียนต้องไปหาลูกค้าโดยไปประสานกับครูในโรงเรียนหรือผู้สนใจที่จะรับดอกไม้ไปบูชาพระซึ่งจะนำไปให้ในวันโกน (ในสัปดาห์ที่วันโกนไม่ตรงกับวันหยุด) นักเรียนทุกคนจะต้องจำหน่ายได้อย่างน้อยคนละ 2 ช่อ ซึ่งเป็นการฝึกนักเรียนให้มีความกล้าและควบคู่ไปกับการหารายได้ระหว่างเรียนและผลพลอยตามมาคือเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป