สพฐ. ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายกวี เพ็งศรี ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นางอังคณา สุขเสวี และว่าที่ ร.ต.หญิงวีระพร แฉล้มเขตต์ จากสำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37(แพร่-น่าน) และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.37 และคณะบุคลากรสพม.37 ร่วมให้การต้อนรับ นำเสนอผลของการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งในปีการศึกษา 2559
13466016_533148080207625_2923396311033208989_n 13466019_533148086874291_6742025169600011076_n 13537504_533148083540958_2188778817064922041_n IMG_5173 IMG_5174 IMG_5176 IMG_5177 IMG_5178 IMG_5179 IMG_5182 IMG_5186 IMG_5189 IMG_5192 IMG_5202มีโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการครบทุกโรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 โรงเรียน