โรงเรียนวัดค่ากลาง สพป.ลำปาง เขต ๑ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนวัดค่ากลาง สพป.ลำปาง เขต ๑  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม 4 H72970 72975 72968 72967