โรงเรียนบ้านไทรล่า ชุมพร 2 กิจกรรมสำรวจและศึกษาศัตรูของต้นมะนาว ด้วยการสืบค้น

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนชั้น ป.๔ โรงเรียนบ้านไทรล่า ได้ทำกิจกรรมสำรวจและศึกษาศัตรูของต้นมะนาว ด้วยการสืบค้น นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีกำจัดหนอนกินใบมะนาว เป็นการพัฒนาด้านพุทธิศึกษา (Head) Head และด้านหัตถศึกษาHand 13510612_1050642974991602_2097542318_n 13535858_1050643204991579_815672533_n