สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต1ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบานยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ในระยะที่ 2

15 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต1ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต1 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมทีมสมาร์ทเทรนเนอร์และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบานยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ในระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายปราโมทย์ แก้วสุข ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะติดตาม นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร และ นางสาวปัญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ขร คณะติดตาม สตผ.สพฐ. เป็นคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้ออกตรวจติดตาม

ประเด็นสำคัญ

เน้นประเด็นเรื่อง  อย่ายึดติดกับรูปแบบให้มากจนโรงเรียนต้องลำบาก  เช่น  ต้องทำให้ได้ทุกวัน   ต้องทำตอนหลังบ่ายไปแล้วเป็นต้น  ควรปรับให้เหมาะกับบริบทของตนเอง โดยที่ตนเองไม่เดือนร้อน  เช่น อย่างน้อย 1 สัปาดห์ ต้องทำให้ได้ 5 ชม. โดยไม่ต้องกังวลว่าต้องสอนทุกวันวันละ 1 ชม. เป็นต้น

 

ภคจิรา  ภาพ ข่าว รายงาน