“น้ำสมุนไพร” สร้างรายได้ให้กับนักเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ด้วยการทำน้ำสมุนไพรขาย สร้างรายได้เข้ากลุ่มกิจกรรมและแบ่งเป็นทุนการศึกษา ที่บริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โดยกลุ่มนักเรียนได้ร่วมมือกันนำวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชน มาทำน้ำสมุนไพรขึ้นเอง พืชสมุนไพร
ที่นำมาใช้ได้แก่ กระเจี๊ยบ อัญชัน เฉาก๊วย ตะไคร้ และพืชสมุนไพรอื่นๆที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมี ครูนงนภัส ชัยพินิจ ให้คำปรึกษาในการทำน้ำสมุนไพร ซึ่งน้ำสมุนไพรที่นำมาขายได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว หาซื้อรับประทานกันอย่างมากมาย  โดยนักเรียนจะน้ำสมุนไพรมาขายในวันศุกร์ทุกๆสัปดาห์ ที่บริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในราคาแก้วละ 10 บาท จำหน่ายได้วันละประมาณ 700 – 1,000 บาท จำนวนเงินที่ได้จากการข่ายน้ำสมุนไพร จะหักเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ส่วนที่เหลือจะแบ่งให้กับกลุ่มนักเรียนที่ทำน้ำสมุนไพรขาย เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษา สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง
10864 S__40665093 S__42246146 S__42246150 S__42246152 S__42246153 S__42246154 S__42246157 S__42246158          สำหรับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ส่งผลให้กลุ่มนักเรียน มีความสุขกับการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้ได้ทุกแห่ง ทุกเวลา ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน รวมถึงนักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล