นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

20 มิถุนายน2559 นางรุ่งฤดี หมั่นการ ศึกษานิเทศก์ (smart trainer) ได้ออกนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยาบาย “ลดเวลาเรียน      เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนวัดบ้านหินโคน โดยผู้อำนวยการณัฐชัย  เอี่ยมสร้อย พร้อมด้วยคณะครู ให้คำแนะนำ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์        การจัดกิจกรม และเยี่ยมชมให้กำลังใจ ครู นักเรียน13502029_1762600910690282_1477821005651280845_n[1]