กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ-คอมพิวเตอร์ รร.บ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม 2

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎คอมพิวเตอร์ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 “กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ” (วิชาหน้าที่พลเมือง + วิชาประวัติศาสตร์ + วิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอน : ครูพรพิมล สงวนทรัพย์ เน้นด้านการเรียนรู้ ปฎิบัติจริง และด้านสติปัญญา ” Hand & Head ”

ข่าว : ครูภคปภา / ภาพ : ครูพรพิมล
สถานที่ : โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2