ร.ร.บ้านบึงพร้าว สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับการติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามและประเมินผล นายธวัชชัย วันวรกิจ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว โดยมี นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผอ.ร.ร.บ้านบึงพร้าว คณะครู นำเสนอ สรุปผล และนำเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียน วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว สพป.พิษณุโลก เขต 2