สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับการติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามและประเมินผล นายธวัชชัย วันวรกิจ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ นำเสนอ สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2