คณะกรรมการติดตามขับเคลื่อนนโยบาย สพป.ลำปาง เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้มาติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙DSC_0015 DSC_0030 DSC_0038 DSC_0029 DSC_0024 DSC_0071 DSC_0066 DSC_0060 DSC_0043 DSC_0092 DSC_0095