ถั่วกรอบแก้ว โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการกับรายวิชาเพิ่มเติมของชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม วันนี้ กับรายการอาหารว่างสร้างอาชีพ ทำถั่วกรอบแก้ว ประโยชน์คือเกิดทักษะในการทำงาน (Hand)

ภาพ/ข่าว : สุวรรณา จินวงษ์โป๊
สถานที่ : โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2