คั่นหนังสืออาเซียน รร.บ้านพาดหมอน สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้ ของโรงเรียนบ้านพาดหมอน อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันนี้ เด็ก ๆ ได้ทำที่คั่นหนังสืออาเซียน ซึ่งเด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับธงประจำชาติ, การแต่งกาย โดยที่คุณครูเสนอเกี่ยวกับ 10 ประเทศอาเซียนก่อน และให้เด็ก ๆ ไปหาประเทศที่ตนเองได้และนำมาระบายสีให้สวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับ HEAD เพราะเด็กๆได้เรียนรู้ธงประจำชาติ, การแต่งกาย และสามารถระบายสีได้ถูกต้องสวยงาม อีกทั้งยังสอดคล้องกับ HAND คือ เด็ก ๆ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และทำที่คั่นหนังสือในแบบของตนเองออกมาได้อย่างสวยงาม ซึ่งในวันนี้ มีท่าน ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้มาให้คำแนะนำนิเทศก์ติดตามในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ขอขอบคุณค่ะ

ภาพ/ข่าว : นายเจน เกิดโพชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพาดหมอน
สถานที่ : โรงเรียนบ้านพาดหมอน อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐ เขต 2+