ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎วิทยาศาสตร์‬ “กิจกรรมอาหารหลัก 5 หมู่” รร.บ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2

” กิจกรรมอาหารหลัก 5 หมู่ ” โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอน : ครูพิศนุ เชตะวัน เน้นด้านการเรียนรู้ ปฎิบัติจริง และด้านสติปัญญา ” Hand & Head ”

ข่าว / ภาพ : ครูภคปภา
สถานที่ : โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2