ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎กิจกรรมนาฏศิลป์ร่ายรำ รร.บ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2

” กิจกรรมนาฏศิลป์ร่ายรำ ” โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน : ครูณิณฑฬฎีกาณฒ์ กำมาทอง เน้นด้านการเรียนรู้ ปฎิบัติจริง และด้านสติปัญญา ” Hand & Head ”

ข่าว / ภาพ : ครูภคปภา
สถานที่ : โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2