สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย     “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เชิงประจักษ์ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นายศิริชัย วงศ์พุฒ ประธานคณะผู้ตรวจติดตามฯ ดร. นนทกานต์ แก้วพฤกษ์ และ น.ส.นาราทิพย์ ทองโสภา ผู้ตรวจ จาก สำนักติดตามและประเมินผลฯ โดย ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานกล่าวรายงานให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.กส. ๓ บุคลากร ในสังกัด และรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กส. ๓

p55225211142 p56329341138 p63113401141 p63566581140 p69806821145 p73174131145 p81705011142 p90321041144 S__136585221 S__136585222 S__136585223 S__136585224 S__136585225