ฐานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559

วิดีทัศน์ ฐานกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559  สามารถเยี่ยมชมได้ที่ลิงค์นี้