โรงเรียนคุรุสภา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ “การใช้ Dictionary”

โรงเรียนคุรุสภา จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ “การใช้ Dictionary” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกการค้นหาคำศัพท์ อีกทั้งเพิ่มเวลารู้ในการเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้งฝึกการคิดวิเคราะห์อีกด้วย

ภาพ : คุณครูสิริเพ็ญ  ก้อนเมฆ

เรื่อง : ศน.วราภรณ์  เนาวราช

คุรุสภา51

คุรุสภา52

คุรุสภา53

คุรุสภา54