สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับการติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สพฐ.โดยสำนักติดตามฯ [คณะกรรมการติดตามฯ : นายอัศนีย์  ศรีสุข  อดีต ผอ.สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการติดตามฯ และ นายฉัตรชัย  หวังมีจงมี  นักวิชาการศึกษา สตผ.] ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 50% ซึ่งในช่วงเช้าคณะกรรมการติดตามฯ ได้มาติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ระดับเขตพื้นที่ ส่วนในช่วงบ่ายได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งได้ติดตามการดำเนินงานที่ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา

IMG_4052

IMG_4053

IMG_4056

06

07

01

02

03

04

05

ภาพ/เรื่อง : ศน.วราภรณ์  เนาวราช