รายชื่อ Smart Trainers กับโรงเรียนที่รับผิดชอบตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จากเว็บไซต์ของ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านสามารถเยี่ยมชมและดาว์นโหลด ได้ที่ลิงค์นี้ รายชื่อ Smart Trainers สำหรับ สพม.