โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) กับตะกร้าสารพัดประโยชน์

โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 ส่งเสริมให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ทำกิจกรรมสานตะกร้าสารพัดประโยชน์ เพิ่มทักษะด้าน Hand&Heart S__22732806 S__22732807 S__22732808 S__22732809 S__22732810