ฝึกปฏิบัติจริง

นักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อน สพป.ลำปาง เขต ๑ ฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้การเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และสามารถนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้S__3866630 S__3866633 S__3866634