ติดตามประเมินผลนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการติดตามประเมินผล โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นำโดยนายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเสถียร เที่ยงธรรม สพม.20 สำหรับการติดตามครั้งนี้มีการในภาคเช้าตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีนายสม พุ่มแก้ว รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และนางสมศรี ผ่องใส ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ชี้แจงรายละเอียดผลการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน หลังจากนั้นคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านล้อ แตก และในช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะรัง เพื่อตรวจดูสภาพจริงของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้