บรรยากาศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โรงเรียนทับปุดวิทยา สังกัด สพม.14 ดำเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 ในภาคเรียนที่ 1/2559 โดยมีกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ ดังนี้

1.เกมส์ 24
2.Cross word
3.A-math
4.ศิลปะบำบัด
5.การประกอบอาหารและการเลี้ยงชีพในครอบครัว
6.อาหารพื้นบ้าน
7.D.I.Y by คุณครู
8.การทำขนม
9.ประดิษฐ์ประดอยสืบสานงานศิลป์
และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนักเรียนต่างให้ความสนใจ และได้เรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ 15 มิถุนาย 2559
ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม.14

S__24780848S__24780846S__24780830

S__24780827 146927S__8101954

283161282868

26669

146919

68703

6870212472407235188273959