ซ้อมแผนอัคคีภัย

นายหอมแต่ง อ่องลออ ผอ.รร.บ้านในเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับนักเรียน โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การซักซ้อมอพยพหนีภัยจากอัคคีภัย รวมถึงการให้นักเรียนนำไปขยายผลสู่ครอบครัวของนักเรียน เนื่องจากปัจจุบันภัยที่เกิดจากอัคคีภัยนับเป็นภัยที่อันตรายและเกิดความสญเสียเป็นอย่างมากและมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการวางแผนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

ภาพและข่าว : พัทธ์ธีรา ทะนันไชย นักประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 1S__2457614 S__2457612 1 S__2457611