ตลาดนัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่รร.บ้านเวียงพาน

โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย สพป.เชียงราย เขต 3 ขานรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จัดกิจกรรมตามความสนใจให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 ในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ชุมนุมปักผ้า, ชุมนุมนวดแผนไทย ชุมนุมการพับกระดาษ,ชุมนมดนตรี,ชุมนุมนาฎศิลป์, ชุมนุมศิลปะ,ชุมนุมน้ำแข็งไส,ชุมนุมวอลเล่ย์บอล,ชุมนุมโยคะ และอื่นๆ อีกกว่า 50 กิจกรรม ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานได้ทั้งความรู้ประสบการณ์และสร้างรายได้ระหว่างเรียน

ขนิษฐา เครือจักร์ ภาพ/ข่าว

406521

406522

406524

406525

406529

406531

406532

406537

406538

406554