สพป.จันทบุรี เขต 1 รับคณะติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

<<คณะกรรมการติดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ สพฐ. ติดตามพื้นที่สพป.จันทบุรี เขต 1>>

16 มิถุนายน 2559 คณกรรมการติดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางบุญชู ชลัษเฐียร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางวรนุช ศรีพุทธบาล และนางปณิชา นัยเพียร ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 โดยมีนายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 นายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ์ รองผู้อำนวยการ คณะศึกษานิเทศก์ และ Smart trainer ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้คณะติดตามได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดดอนตาล เพื่อติดตามดูสภาพจริงในการตามดำเนินนโยบาย โดยนางพรรณี กุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน