ฝึกทักษะด้าน Hand

โรงเรียนวัดบ้านแขม สพป.ลำปาง เขต ๑ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕-๕ ทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านการส่งเสริมทักษะ Hand โดยการฝึกทำเหรียญโปรยทาน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ลดเวลาเรียน_5708 ลดเวลาเรียน_5039 ลดเวลาเรียน_6710