สพป.สกลนคร เขต 2 รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เชิงประจักษ์ ระยะที่2 ปีการศึกษา 2559

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ หมู่ที่ 7, ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2  ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ และคณะตัวแทนจาก สพฐ.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เชิงประจักษ์ ระยะที่2 ปีการศึกษา 2559 13413609_1061579437245574_3282206981089013351_n 13423927_1061579573912227_4345174100712796724_n 13423974_1061579383912246_364790760137527559_n 13450721_1061583050578546_145286627061052003_n