สพป.ตราด!! เปิดบ้านต้อนรับสพฐ. ติดตามผล“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

(๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ) ดร.วัลลภ รองพล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” นำโดย นางบุญชู ชลัษเถียร ข้าราชการบำนาญ อดีตที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางปณิตา นัยเพียร และ นางวรนุช ศรีพุทธิบาล สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) โดยมี นายวสันต์ ผาชลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งพบว่า โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับโครงสร้างและบริบทของโรงเรียน มีการประชุม วางแผน ทบทวนการปฏิบัติงาน (AAR) อย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือและสนับสนุน จากเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอย่างดี