โรงเรียนบ้านแบ่ง..ไล่ยุงร้าย!!..ด้วยเทียนหอม

***โรงเรียนบ้านแบ่ง อ.ปง จ.พะเยา สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง เนื่องจากในช่วงฤดูฝน สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคอันดับต้น ๆ คือ “ยุง” ที่คร่าชีวิตคนเป็นจำนวนมาก อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย และยุงยังก่อความรำคาญให้แก่นักเรียนในขณะที่เรียนหนังสือในห้องเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านแบ่งจึงได้จัดทำโครงการเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง และดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยการจัดทำเทียนผสมสมุนไพร เช่น ต้นตะไคร้หอม, ผิวมะกรูด,ผิวส้ม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต ใช้พื้นสมุนไพรในบ้านให้ก่อเกิดประโยชน์ สามารถไล่ยุงประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีในการไล่ยุง

***จากผลการดำเนินกิจกรรมโดยการนำเทียนหอมมาจุดไฟใช้ในห้องเรียนนักเรียนไม่เสียสมาธิในการเรียน และสามารถนำเทียนหอมที่ได้ไปใช้ที่บ้านหรือไปจัดทำเพิ่มเติมใช้ในครัวเรือนได้

(ภาพ-นางสาวรุ้งคราญ   วิริยัง/ข่าว-นางดารารัตน์ เกิดผล ประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2)

577 562 โรงเรียนบ้านแบ่ง_3091 โรงเรียนบ้านแบ่ง_9775