สพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สพป.สระบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายปราโมทย์ แก้วสุข และคณะDSC0701011 13450780_1747854325504356_2831023003379754354_n DSC07018 DSC07021 DSC07023 DSC07026 DSC07028 DSC07031 DSC07033 DSC07035 DSC0701011 เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ และนายยืนยง ราชวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ รายงานการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติฯ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 ช่วงบ่ายได้ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี