เติมเต็มองค์ความรู้พิธีการไหว้ครูกตัญญูรู้คุณ

S__11960341

94050

S__11960340

94046

ที่โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย นายสุรพงษ์  อินทจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กรณ์  สพป.เชียงราย เขต 1 ได้มอบหมายให้คณะครูใช้ช่วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้ความรู้ในพิธีการไหว้ครู ตั้งแต่เหตุผลของการจัดให้มีวัฒนธรรมประเพณีการไหว้ครู รูปแบบพิธีการ ความหมายของข้าวตอก ดอกมะเขือ หญ้าแพรก  โดยคณะครูได้นำภาพ อุปกรณ์ต่างๆมาเป็นสื่อให้ความรู้ อบรมสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการสาธิต การซักถาม การแนะนำแนะแนวเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจถึงพิธีการไหว้ครุว่าเป็นการแสดงออกที่ดีของลูกศิษย์ที่พึงมีต่อครู กตัญญูรู้คุณ อันเป็นคุณลักษณะที่ดีของค่านิยมไทย 12 ประการที่รัฐบาลและสังคมไทยพึงประสงค์

 

(ปชส.รร.บ้านแม่กรณ์/ภาพ-ข่าว)