กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้-สวดมนต์ นั่งสมาธิ สร้าง HEART ให้แจ่มใส

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านพาดหมอน(ศิริวรรณจินดา) อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 วันนี้ เป็นกิจกรรมสวดมนต์ และนั่งสมาธิ เป็นการฝึกจิตที่ดีประการหนึ่ง ทำให้จิตใจผ่องใส เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้มีสมาธิ สติ ไม่หลงลืม อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเสริมสร้างจริยศึกษา(HEART) อีกด้วย
ภาพ-ข่าว โดย โรงเรียนบ้านพาดหมอน