ข่าว School Online ล่าสุด

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

วิดีโอ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เลขาธิการ กพฐ. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning
วิดีทัศน์ ฐานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ฐานกิจกรรม ” กระดาษมหัศจรรย์ ” ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers
วิดีทัศน์ ฐานกิจกรรม “” ขยะทองคำ” ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers
วิดีทัศน์ ฐานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ฐานกิจกรรม ” ปรองดอง “ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ฐานกิจกรรม ” 3D HOROGRAM “
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ฐานกิจกรรม ” ใบไม้ตามหาต้น” ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559
ฐานกิจกรรม ” พาต๋องกลับบ้าน” ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ฐานกิจกรรม ” เค้กวันเกิดคุณพ่อ”ฐานกิจกรรม ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม สพฐ.

หมวดหมู่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง