สพป.ตราด!! ประชุมปฏิบัติการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

(๑ มิ.ย.๕๙) ดร.วัลลภ รองพล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมปฏิบัติการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัว ที่ทำการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาประณีต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”และสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการและแนวทางการจัดกิจกรรม4H/การจัดกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนขนาดเล็ก/ฝึกปฏิบัติออกแบบและวิเคราะห์การจัดกิจกรรมพัฒนา4H/กิจกรรมAARสรุปแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน
…การนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากร (นายวรพจน์ วิสุทธิ์แพทย์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา,ศน.วัลลภา สังข์ผาด,ศน.จงกล ม่วงทิม,ผอ.ศิริวรรณ ห้องศิลป์ ผอ.รร.บ้านฉางเกลือ,ผอ.ณัฐ วรรณบุตร ผอ.รร.บ้านมณฑล)

: ติดตามข่าวสาร สพป.ตราดได้ที่นี้!!