โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ : สะสมประสบการณ์จากลูกหลานชาวเกษตร

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ในช้่วโมงเพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมเพื่อสะสมประสบการณ์จากลูกหลานชาวเกษตรตัวจริง ชึ่งสัปดาห์อยู่ในช่วงเรียนรู้เรื่องการดูแลบำรุงรักษาผ้กสวนครัวและทำรั้วให้ต้นถั่วผักยาว

เรื่อง / ภาพ : คุณครูไพฑูรย์ เขียวแก่
katathong001

katathong002

katathong003