โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ : ขับขานประสานเสียง

โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ “ขับขานประสานเสียง” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 … ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้เป็นโรงเรียนคู่ขนานจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ควบคู่ไปกับโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่ … ซึ่งทางโรงเรียนมีกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ที่น่าสนใจอีกหลายๆกิจกรรม … โปรดติดตามตอนต่อไป

เรื่อง : ศน.วราภรณ์  เนาวราช